[image]

Právě se nacházíte na webových stránkách projektu s názvem: Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji, který je řešen na Fakultě stavební, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přihlášení na vzdělávací kurz

Fakulta stavební nabízí vzdělávací akce jednak přímo v systému celožitovního vzdělávání ČKAIT. Další semináře z nabídky uváděné na těchto stránkách můžete poptat na adrese fast@vsb.cz

Vzdělávací program

Vzdělávací program byl vytvořen ve spoluráci s regionálními orgány Čeksé komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a je určen pro podporu dalších vzdělávání členů ČKAIT, ale i dalších zájemců, kteží působí, nebo chtějí působit v oblasti stavebnictví.

 
 

O projektu

Cílem projektu bylo vytvoření a následné ověření vzdělávacího programu pro Stavební inženýry v Moravskoslezském kraji směřujícího k jejich konkurenceschopnosti. Vznikne metodicky i obsahově zcela nový vzdělávací program, v rámci kterého budou vytvořeny metodiky a učební materiály s ohledem na inovační tendence ve stavebním průmyslu. Tento nově vytvořený vzdělávací program bude nabízen stavebním inženýrům v daných oborech i odborné veřejnosti v Moravskoslezském kraji.

Aktuality

Nová adresa stránek:
Stránky projektu byly přesunuty přímo na servery Fakulty stavební a mají novou adresu http://otto.vsb.cz/~si/

Na naší nabídce vzdělání pro autorizované inženýry a techniky se samozřejmě nic nemění!

 

Galerie