Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ

Dílčí zpráva 2021
5 files
Size: 30.98MB
Fotodokumentace
3 files
Size: 71.66MB
Literatura, normy
1 files
Size: 23.09KB
Nástřik ostění_podklady
4 files
Size: 1.95MB
Technické listy, bezpečnostní listy, podklady ZM
11 files
Size: 2.14MB
Výsledky laboratorních zkoušek
3 files
Size: 13.15MB
Výsledky měření v terénu
6 files
Size: 122.02MB
info o projektu_VII, rozhodnutí
2 files
Size: 1.95MB
Náměty k projektu MPO vozovky-tunely.docx
Size: 23.3KB
Last modified: Mon. May 9th, 2022 - 10:27am
Free PHP File Directory Script (GitHub)