Logo VSB-TUO Logo FAST

Projekt CZ.1.07/2.3.00/20.0013

Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO

Úvodní informace

Právě se nacházíte na webových stránkách projektu s názvem: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO, který je řešen na Fakultě stavební, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Řešení projektu již bylo ukončeno, ale národní a mezinárodní výzkumné a popularizační aktivity probíhají nadále. Stále akceptujeme nové zájemce o spolupráci v oblastech působnosti jednotlivých výzkumných skupin. Obecné informace je možné získat u paní Ing. Tiché Blahutové, konkrétní dotazy a nabídky spolupráce je možno směřovat přímo na vedoucí jednotlivých pracovišť výzkumných skupin.

Modelovani v mechanice   Laborator   Architektura v perspektive

Výzkumné skupiny

Výzkumné skupiny působí přímo na jednotlivých pracovištích fakulty, v případě zájmu o navázání spolupráce, prosím, kontaktujte vedoucího příslušné katedry.

Partneři projektu

Aktivity

Jednotlivé výzkumné skupiny realizují ve spolupráci s partnery řadu výzkumných aktivit. Jejich výsledky jsou publikovány například v periodiku "Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební " a na zahraničních konferencích a v časopisech evidovaných v databázích SCOPUS a Web of Knowledge.

Každoročně jsou pořádány také mezinárodní konference:

Aktivity v letech 2018 a 2019

Další informace o vědecké a odborné činnosti fakulty a jejích výzkumných skupin najdete na stránkách Věda a výzkum a O fakultě.


 

logoling


Copyright ©2018 VŠB-TU Ostrava. Všechna práva vyhrazena | Adresa a kontakty | Archivní verze stránek