ÚVODEM PŘEDMĚTU

Tento předmět se snaží uvést studenty do problematiky zakreslování výkresů pozemních staveb dle platných českých státních norem a dle zvyklostí v projekční praxi.

Předmět Pozemní stavitelství I. – cvičení je úvodem do zpracování projektové dokumentace. Respektuje ČSN 01 3420 z července roku 2004 - kreslení výkresů stavební části. Studenti budou ve cvičeních samozřejmě seznámeni i s normami předchozími, které se dosud běžně používají v projekční praxi - nicméně tento text se zaměřuje na normu platnou - výše uvedenou.

V tomto předmětu se mnozí studenti vůbec poprvé setkají s výkresovou dokumentací objektů pozemních staveb. Proto je hned od úvodní kapitoly kladen velký důraz na vysvětlení základních pojmů, prvků a konstrukcí, které se obvykle na výkresech objevují.

První polovina předmětu je zaměřena na základní pravidla tvorby výkresů jako jsou: požadavky na kreslení, formáty výkresů, měřítka, označování materiálů, zařizovací předměty, kótování.

Druhá polovina předmětu využívá znalostí z první a doplňuje je o nové, které se již zabývají zakreslováním vybraných stavebních prvků a konstrukcí.

V průběhu celého studia mají studující možnost ověřit si své znalosti interaktivními testy s autovyhodnocením. Pro znázornění probírané látky jsou studentům k dispozici videosekvence, které přiblíží danou problematiku studentovi z pohledu stavební praxe.

V samotném závěru předmětu bude studující schopen předložit dílčí část výkresové dokumentace, na které bude moci dále pokračovat v předmětu Pozemní stavitelství II.

Pozemní stavitelství I. je základním kamenem pro studium předmětu Pozemního stavitelství II-IV v dalších semestrech, ale taky dobrým základem pro vlastní projekční činnost. Tato učební pomůcka si neklade za cíl nahradit přítomnost vyučujícího ve cvičeních, či odsunout jeho úlohu do pozice pouhého konzultanta. Snahou toho kurzu je zjednodušit přístup k základním informacím a pramenům, tak abyste měli dostatek času pro další hlubší studium, měli možnost ověřit si své znalosti pomocí jednoduchých testů a konfrontovat své právě získané znalosti s příklady z praxe . Proto Vám přeji ať Vás tento učební text navede hned v úvodu k úspěšnému cíli Vašeho snažení.

Ing. Zdeněk Peřina, Ing. Filip Čmiel

Cíle předmětu

 • Budete umět
 • znát základní požadavky na tvorbu výkresů
 • umět kreslit základní zařizovací předměty, hmoty
 • dozvíte se něco o základech zobrazování staveb
 • znát požadavky na zakreslování spodní stavby budov
 • zakreslovat výkopy a základy
 • umět zakreslovat okna, dveře vrata aj.
 • umět nakreslit svislé konstrukce
 • znát požadavky na zakreslování komínů a ventilačních průduchů
 • Získáte:
 • potřebné znalosti a vědomosti norem kreslení
 • schopnosti orientace ve stavebních výkresech
 • dovednost zakreslit jednotlivé stavební objekty a prvky
 • Budete schopni:
 • vytvářet dílčí části výkresové dokumentace stavební části - na úrovni studie a projektové dokumentace ke stavebnímu povolení

Vytisknout | Nahoru ↑