ÚVODEM PŘEDMĚTU

AutoCAD je CAD systém určený pro tvorbu 2D i 3D grafiky. V následujících kapitolách se budeme zabývat částí základního modulu AutoCAD Architecture 2008 umožňující tvorbu rovinné (2D) technické dokumentace.

Tento kurz AutoCAD je určen všem, kteří mají zájem o vytváření projektové dokumentace pomocí tohoto programu. Učební text je koncipován tak, aby i začátečník, který spustí AutoCAD poprvé v rámci tohoto kurzu, byl schopen začít studovat.

AutoCAD je produkt natolik obsáhlý a bohatý, že i většina zkušených uživatelů z něj zná jen ty příkazy a funkce, které bezprostředně používají. Proto se i tento text omezuje pouze na základní informace, bez kterých se zřejmě při kreslení v AutoCADu neobejdete. Cílem tohoto kurzu je poskytnout vám kvalitní vědomostní základy, na nichž budete schopni sami dále stavět a rozšiřovat okruh svých znalostí a dovedností podle konkrétních potřeb vašich projektů.

Modul AutoCAD Architecture 2008 je rozčleněn do kapitol a podkapitol, které na sebe logicky navazují. Text obsahuje popis dialogových panelů, důležitých a často používaných postupů a technologií. Příkazy jsou vysvětlovány na jednoduchých příkladech a obrázcích demonstrující technologii použití a výsledný efekt.

Podmínkou úspěšného zvládnutí tohoto modulu je aktivní práce studenta s programem již při čtení textu. Předpokládá se, že během studia budete průběžně prakticky provádět popisované operace. K procvičování a opakování probrané problematiky je do textu zařazena řada samostatných úkolů. Některé kapitoly jsou doplněny testem. Tyto testy jsou pro vás zpětnou kontrolou, jak pozorně jste studovali. Správné odpovědi jsou uvedeny v závěru celého modulu.

Dovolím si zde připomenout staré české přísloví: "Opakování - matka moudrosti", neboť jen neustálým opakováním a procvičováním učiva, získáte schopnost pohotově a efektivně využívat možnosti, které vám AutoCAD nabízí.

Přeji Vám ke studiu mnoho úspěchů.

Ing. Filip Čmiel

Vytisknout | Nahoru ↑